Tập huấn phần mềm quản lý cán bộ

       Trong hai ngày 07- 08/5/2019, Phòng GD - ĐT huyện Điện Biên Đông phối hợp với công ty cổ phần Misa tập huấn triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.Tham dự lớp tập huấn về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó trưởng phòng GD&ĐT đã phát biểu và quán triệt một số nội dung tập huấn ; các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và các học viên là cán bộ quản lý, viên chức các đơn vị trường trong huyện.Các học viên được giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản quy định, đối tượng sử dụng, giới thiệu các nghiệp vụ của quản lý cán bộ, công chức, viên chức; các bước sử dụng phần mềm; sử dụng nghiệp vụ quản lý hồ sơ; nâng lương, phụ cấp; điều chuyển cán bộ; quản lý nghỉ hưu..; thực hành sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.Thông qua tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp .

                          Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn :