KHÔNG PHỤ LÒNG CÔ GIÁO

 

Hôm nay thi viết tại trường

Các em phấn khởi đi bộ ra thi

Công cô giáo dạy tận tình

Chữ nghiêng, nét khuyết, điểm dừng dấu thanh.

 

Các em xin hứa hết mình

Đấu cho đến phút cuối cùng mới thôi

Giờ thi đã khép lại rồi

Ô kìa! cái giải các em mang về.

 

Nhất, nhì, ba, bốn, đủ rồi

Miệng cười toe toét các em vui mừng

Trò, cô phấn khởi quá chừng

Công cô giáo bỏ tuyệt vời làm sao.