Hội Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2019

Hội Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2019

          Từ ngày 25/2/2019 Đến ngày 08/03/2019 Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đã tổ chức thi giảng tại trường PTDTBT -TH Keo Lôm . Đây là kì thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Đông tổ chức .

        Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2019 trường PTDTBT -TH Keo Lôm có 6 thầy cô tham gia thi giảng và Trường đã đạt giải ba toàn đoàn, một giải nhất , một giải nhì , và tất cả các thầy cô thi giảng đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện Được Phòng GD&ĐT  tuyên dương , khen thưởng , hội thi đã  góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành. Đồng thời góp phần đánh giá được thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới Chương trình và sách giáo khoa sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi