• khaigiang
  • chiatay
  • 1080
  • anhcongtrung
  • toancanhtruong
  • lophocthuong
Tin nổi bật
Tin nổi bật
            Thực hiện công văn số 1771/SGDĐT-GDTX-CN ngày 10/9/2018 của sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018. Công tác phối hợp: nhà trường, các hội và các ban ngành đoàn thể cấp xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trong toàn trường.Thời ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 5